Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn

Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn 360x484 - Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn

Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn

Nhà bảo vệ 1.2 x 1.2m mái nhọn VINACABIN là có 3 kiểu lựa chọn cho 1 sản phẩm. Tất cả các lựa chọn đều sử dụng chung thân vỏ và nôi thất, chỉ khác nhau về lựa chọn chủng loại cửa sổ nhôm kính.

Lựa chon thông thường: Cửa nhôm thường, kính dán an toàn 6,38ly

Lựa chọn cao cấp: Cửa nhôm Việt Pháp, kính cường lực 8ly

Lựa chọn đăc biệt: Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu, kính cường lực 8ly

Cabin chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 - Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn

Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn

Album ảnh sản phẩm Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn

Sitemap | Giới thiệu

© Copyright 2021 by cabin nha bao ve