Kiot bảo vệ 1.2 x 1.2N

Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn 360x484 - Kiot bảo vệ 1.2 x 1.2N

Kiot bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn

Kiot bảo vệ 1.2 x 1.2m mái nhọn VINACABIN là có 3 kiểu lựa chọn cho 1 sản phẩm. Tất cả các lựa chọn đều sử dụng chung thân vỏ và nôi thất, chỉ khác nhau về lựa chọn chủng loại cửa sổ nhôm kính.

Lựa chon thông thường: Cửa nhôm thường, kính dán an toàn 6,38ly

Lựa chọn cao cấp: Cửa nhôm Việt Pháp, kính cường lực 8ly

Lựa chọn đăc biệt: Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu, kính cường lực 8ly

Kích thước tổng thể:

Chiều dài toàn bộ: 1400(mm)

Chiều rộng tổng thể: 1400(mm)

Chiều cao: 2600(mm)

Kich thước thân: 1200 x 1200 (mm)

Khả năng chịu gió thiết kế: Cấp 9

Tải trọng sàn 250kg/m2.
Tải trọng mái: 150kg/m2

Cabin chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 - Kiot bảo vệ 1.2 x 1.2N

Chốt bảo vệ 1.2 x 1.2 mái nhọn

Album ảnh sản phẩm Kiot bảo vệ 1.2 x 1.2N

Sitemap | Giới thiệu

© Copyright 2024 by cabin nha bao ve