Chốt bảo vệ công trình xây dựng

Nhà bảo vệ công trường D&D

Nhà bảo vệ công trường D&D

Chốt bảo vệ công trình xây dựng bằng thép hàn hoặc composite tấm tổ hợp có giá thành hạ để lắp đặt tại các công trình xây dựng có thời gian sử dụng ngắn,

Kích thước thân 1.7×1.7m

Chiều cao: 2.6m

Sản xuất bởi D&D. 

Album ảnh sản phẩm Chốt bảo vệ công trình xây dựng

Sitemap | Giới thiệu

© Copyright 2020 by cabin nha bao ve